Lezingen, wat vertellen we?

Als u niet naar Rome gaat, kan Rome ook naar u toe komen. We geven ook lezingen over Rome of onderwerpen die met Rome samenhangen. Al deze lezingen worden ondersteund door aantrekkelijke PowerPoint presentaties:

  • Lezing Rome (uitgebreid): 2 x 2 uur
  • Lezing Rome (kort): 1 x 2 uur
  • Lezing Caravaggio (biografie): 1 x 2 uur
  • Lezing Michelangelo (biografie): 1 x 2 uur

Het is mogelijk, dat u over een ander aan Rome verwant onderwerp een lezing wilt. Neem dan contact met ons op.

Rome-Caravaggio lezingen

U kunt niet naar Rome? JaMa Romereizen zorgt middels lezingen dat Rome naar u toe komt!