Tot slot: disclaimer

DUIDELIJKHEID VOOR U

Discretie
– JaMa gaat vanzelfsprekend discreet om met de gegevens die u verstrekt.
– JaMa houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de EU is op 25 mei 2016 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ofwel General Data Protection Regulation (GDPR) in werking getreden. Deze AVG / GDPR is in Nederland vanaf 25 mei 2018 van kracht. U vindt het privacy statement hier: Privacy Statement JaMa Reizen

Inhoud van deze site
– Aan de teksten op deze site kunnen geen rechten worden ontleend; deze zijn uitsluitend ter informatie.
– Het gebruikte fotomateriaal is uit eigen bron of verkregen uit het Publieke Domein. Zijn er, ondanks zorgvuldigheid, alsnog rechten verbonden aan het gebruikte fotomateriaal dan worden wij de betreffende foto’s zo spoedig als mogelijk van de site verwijderd. JaMa werkt zonder winstoogmerk en kan daardoor geen beeldrechten vergoeden.

Begeleiding en lezingen
– Begeleiding door JaMa in Rome is gratis. Lezingen in Nederland tegen uitsluitend onkostenvergoeding
– Entrees van musea en bezienswaardigheden zijn voor uw rekening.
– De aangeboden prijzen (ook als deze gratis is) kunnen, indien nodig, in de loop van het jaar worden aangepast.
– De prijs van een afgesproken begeleiding of lezing past JaMa niet meer aan.
– Begeleidingen en lezingen kunnen door JaMa worden afgezegd of de datums van de begeleiding of lezing kunnen worden aangepast wanneer er niet voldoende interesse is op de geplande datum.

Geen winstoogmerk
– JaMa geeft begeleiding in Rome uitsluitend uit hobby.
– JaMa heeft geen enkele commerciële basis en dus ook geen winststreven.
– JaMa is niet aangesloten bij reisorganisaties of instellingen als ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen), Stichting Calamiteitenfonds Reizen en SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden).

 

U heeft gegarandeerd een unieke Rome ervaring!